Procedury

Członkostwo w Klubie

Zgłoszenie nowego członka klubu
– Wypełnienie formularza zgłoszeniowego: link
– Wysłanie formularza na adres korespondencyjny klubu: adres
– Uiszczenie opłaty z tytułu składki na rachunek techniczny: 60 1090 2398 0000 0001 4814 7766 (*)

Przedłużenie członkostwa w klubie na następny rok
– Uiszczenie opłaty z tytułu składki na rachunek techniczny: 60 1090 2398 0000 0001 4814 7766 (*)

(*) – wartość składki rocznej wynosi 240zł.


Licencja zawodnicza PZSS

Nowa licencja zawodnicza
– Posiadanie ważnego członkostwa w klubie.
– Rejestracja na egzamin na patent strzelecki. Rejestracji na egzamin dokonuje się z poziomu profilu zawodnika na portalu PZSS. Profil zawodnika tworzony jest przez klub. Po rejestracji zawodnik powinien z poziomu portalu PZSS wydrukować wniosek (potwierdzenie przynależności klubowej), który wymaga podpisu prezesa klubu.
– Przystąpienie do egzaminu na patent strzelecki.
Wniosek o nadanie licencji zawodniczej PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym (pneumatyk i kula). Posiadanie patentu strzeleckiego pozwala również o ubieganie się o licencję sędziego strzelectwa oraz o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych.

Przedłużenie licencji zawodniczej na następny rok
– Opłacenie składki za członkostwo w klubie za bieżący rok.
– Wypełnienie i wysłanie skanu wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej na adres e-mail klubu.
– Złożenie wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej za pomocą portalu PZSS.
– Wniosek zostanie rozpatrzony przez klub, WZSS i PZSS. Koszty przedłużenia licencji zawodniczej opłaca klub.


Licencja pneumatyczna PZSS

Nowa licencja pneumatyczna
– Posiadanie ważnego członkostwa w klubie. Nie jest wymagany 3 miesięczny staż jak w przypadku licencji zawodniczej. Wymagane jest jednak przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa i znajomości przestrzegania warunków uprawiania sportu strzeleckiego. Szkolenie przeprowadza się na strzelnicach pneumatycznych we Wrocławiu i Legnicy.
– Wypełnienie i nadanie na adres korespondencyjny klubu oryginału wniosku o wydanie licencji pneumatycznej.
– Klub opłaca wniosek i dostarcza do rozpatrzenia do PZSS.
– Licencja pneumatyczna wystawiana jest na rok kalendarzowy w przypadku osób pełnoletnich lub na okres do 18 roku życia w przypadku osób niepełnoletnich. Licencja uprawnia do udziału we współzawodnictwie sportowym jedynie w zakresie konkurencji pneumatycznych (PPN, KPN).

Przedłużenie licencji pneumatycznej na kolejny rok
– Opłacenie składki za członkostwo w klubie za bieżący rok.
– Wypełnienie i nadanie na adres korespondencyjny klubu oryginału wniosku o wydanie licencji pneumatycznej. Dla odnowień licencji nie jest wymagane badanie lekarza medycyny sportowej.
– Klub opłaca wniosek i dostarcza do rozpatrzenia do PZSS.