Rejestracja na Kurs Prowadzącego Strzelanie 2023

Zapisy zamknięte.

Kalendarz na 2024 rok zostanie opublikowany na przełomie roku.